Gezonde slaap op oudere leeftijd

Oudere mensen hebben vaak last van slaapproblemen. Hier leggen we uit hoe nieuwe dagelijkse structuren, gezondheidsproblemen of de inname van medicijnen de slaap beïnvloeden en wat kan helpen om een ​​gezonde slaap te ondersteunen, vooral op oudere leeftijd.

Inhoudsopgave

  1. Zoveel slaap hebben we nodig op oudere leeftijd
  2. Slaap op oudere leeftijd
  3. De belangrijkste tips voor slapen op oudere leeftijd
  4. Slaappillen bij ouderen
  5. Conclusie

1. Dat is hoeveel slaap we nodig hebben op

-jarige leeftijd

Slaapveranderingen in de loop van het leven: terwijl kleine kinderen nog tot 17 uur per dag slapen, is op middelbare leeftijd 7 tot 9 uur slaap per nacht meestal voldoende. Vanaf de leeftijd van ongeveer 65 jaar verandert de gemiddeld benodigde slaapduur dan slechts weinig en bedraagt ​​ca. 7 tot 8 uur. Dus de beroemde "seniele bedvlucht" en dat we zogenaamd minder slapen naarmate we ouder worden, is in wezen niet helemaal waar. Daarnaast wordt het slaaptekort bij ouderen vaak gecompenseerd door één of meerdere dutjes overdag. Desalniettemin wordt het met het ouder worden meestal steeds moeilijker om voldoende en echt rustgevende slaap te vinden en zo lijden veel oudere mensen aan slaapstoornissen.

smartsleep Schlafmagazin: Auftreten von Schlafstörungen nach Alter

2. Slaap op oudere leeftijd

Naarmate we ouder worden, verandert niet alleen onze individuele behoefte aan slaap, maar ook onze leefsituatie, onze eigen slaapgewoonten en onze persoonlijke gezondheidstoestand. Nieuwe dagstructuren op pensioenleeftijd, meer lichamelijke of psychische klachten of de inname van medicijnen hebben een sterke invloed op de kwaliteit van de slaap en kunnen een algeheel gezonde slaap evenals voldoende slaap per nacht op oudere leeftijd in de weg staan.

Natuurlijke veranderingen in slaapstructuur

Op oudere leeftijd is het bijzonder belangrijk om voldoende tijd in diepe en REM-slaap door te brengen, zodat zowel fysieke en psychologische regeneratie als leer- en geheugenvorming kan plaatsvinden. Onze slaap-waakcyclus en onze slaapstructuur zijn cruciaal gerelateerd aan het slaaphormoon melatonine.

smartsleep Schlafmagazin: Melatoninproduktion im Lauf der Lebensjahre

Met toenemende leeftijd neemt de natuurlijke aanmaak van melatonine in het lichaam continu af, wat betekent dat oudere mensen over het algemeen minder tijd in diepe slaap doorbrengen, terwijl lichte slaapfasen toenemen. Dit is de reden waarom we, naarmate we ouder worden, het moeilijker vinden om 's avonds in slaap te vallen, onze slaap 's nachts vaker onderbreken en' s ochtends gemakkelijker wakker worden. Als gevolg hiervan zijn de kwaliteit en de duur van de slaap over het algemeen aanzienlijk verminderd en wordt de slaap als oppervlakkig of niet erg rustgevend ervaren.

Veranderde gewoonten, gebrek aan daglicht en lichaamsbeweging

Werk, vrije tijd, gezinsverantwoordelijkheden - ons dagelijks leven verandert ook naarmate we ouder worden. Naarmate we ouder worden, staan ​​we vaak wat vroeger op, maar gaan niet of zelden naar ons werk, sporten nauwelijks en zijn over het algemeen minder actief overdag. Door afnemende mobiliteit, ziektes of een gebrek aan sociale contacten gaan ouderen ook minder vaak naar buiten en brengen daardoor minder tijd door met daglicht, wat echter als gangmaker werkt voor de melatonineproductie en de slaap-waakcyclus. Het gebrek aan fysieke of mentale activiteit, weinig beweging en het gebrek aan zonlicht kunnen dus het ontstaan ​​van inslaapproblemen en andere slaapstoornissen in de hand werken.

Gezondheidsproblemen & medicijngebruik

Ziekten en andere gezondheidsproblemen hebben een grote invloed op of en hoe goed we kunnen slapen.Wijdverspreide ziekten zoals diabetes, hartfalen, ademhalingsmoeilijkheden, maagproblemen of nachtelijk urineren kunnen lichaam en geest 's avonds verhinderen om uit te rusten en zo het inslapen en doorslapen bemoeilijken. het kan ook moeilijk zijn om ontspannen een pijnvrije slaaphouding te vinden.

Bovendien is er een verhoogde of regelmatige inname van medicatie die ook de slaap schaadt. Sterke antihypertensiva, migrainemedicatie, hart- of astmamedicatie en antibiotica kunnen de normale slaapfuncties onderdrukken en het slaapritme verstoren.

De psyche en de gemoedstoestand

Ook ons humeur en de algemene gemoedstoestand hebben een grote invloed op onze slaap. Oudere mensen hebben vaak last van angsten, overweldigd zijn, eenzaamheid of andere mentale stress die stress bevorderen en zo ook de rustige slaap verstoren. Te veel zorgen en een draaimolen van gedachten 's avonds of als je' s nachts wakker bent, belemmeren de ontspanning die zo belangrijk is voor de slaap, waardoor het moeilijk wordt om in slaap te vallen en een rustige nacht wordt verstoord.

3. De belangrijkste tips voor slapen op oudere leeftijd

smartsleep Schlafmagazin: Älterer Mann hält Mittagsschlaf und schläft im Sitzen am Tag

Een goede slaaphygiëne en een gezond slaapritme zijn belangrijke voorwaarden om op elke leeftijd snel en gemakkelijk een goede nachtrust te vinden. Hier laten we zien wat kan helpen om een ​​goede nachtrust te ondersteunen, vooral in de latere volwassenheid onder de moeilijke omstandigheden.

#1 Slaaptekort inhalen

Slaapgebrek kan tot op zekere hoogte worden gecompenseerd of gecompenseerd. Een of meer dutjes per dag kunnen op oudere leeftijd meestal gemakkelijk in het dagelijks leven worden geïntegreerd en kunnen helpen tegen vermoeidheid en uitputting gedurende de dag. Het middagdutje mag echter niet langer dan 30 minuten duren, zodat we 's avonds nog voldoende slaapdruk voelen en het ontstaan ​​van natuurlijke vermoeidheid niet wordt voorkomen. We hebben hier uitgelegd hoe je het perfecte middagdutje doet.

#2 Fysiek en mentaal actief blijven

Iedereen die overdag fysiek en mentaal actief blijft, bevordert niet alleen de algemene gezondheid en het welzijn, maar verbetert ook het geheugen en de slaap. Matige lichaamsbeweging door middel van wandelingen of gymnastiekoefeningen, maar ook mentaal stimulerende activiteiten zoals boeken lezen, schrijven of puzzelen zijn zeer geschikt om voor meer ontspanning en een goed humeur te zorgen en zo de natuurlijke vermoeidheid in de avond te ondersteunen.

#3 Frisse lucht, daglicht en beweging

Voor zover hun gezondheidstoestand het toelaat, moeten ouderen zoveel mogelijk tijd in de frisse lucht en het daglicht integreren in het dagelijks leven. Vooral in combinatie met een beetje lichaamsbeweging worden dan de stofwisseling en de bloedsomloop gestimuleerd en de hormoonproductie gestimuleerd. Iedereen die niet meer mobiel is, zou moeten proberen om op zijn minst enige tijd op het balkon of bij het open raam te zitten om wat daglicht op te nemen en een gezond slaapritme te ondersteunen.

4. Slaappillen bij ouderen

In de loop van ons leven ontwikkelen we veel routines, vooral als het gaat om slapen, die moeten worden aangepast aan de nieuwe levensomstandigheden op oudere leeftijd. Veel ouderen vinden het echter moeilijk om hun gewoontes te veranderen of om op te staan ​​en actief te blijven. Als de nachten dan regelmatig veel te kort zijn en het gevoel van rust 's ochtends ontbreekt, wordt al snel een beroep gedaan op slaappillen.

Oudere mensen moeten bijzonder voorzichtig zijn met slaappillen.De kunstmatig veroorzaakte vermoeidheid kan min of meer plotseling optreden, de looponzekerheid en het risico op vallen vergroten en de hersenfunctie verminderen.Vooral sterke chemische slaappillen kunnen ook snel verslavend worden en in combinatie met andere medicijnen meer kwaad dan helpen. gezonde slaap. Dus als je ondanks een goede slaaphygiëne slecht slaapt, moet je zeker medisch advies inwinnen voordat je je toevlucht neemt tot slaappillen.

5. Conclusie

  • In de late volwassenheid verandert de behoefte aan slaap slechts weinig; oudere mensen wordt ongeveer 7 tot 8 uur slaap per nacht aanbevolen.
  • Oudere mensen hebben steeds vaker last van inslaapproblemen, moeite met doorslapen of andere slaapstoornissen.
  • De natuurlijke afname van de melatonineproductie, te weinig beweging, gebrek aan daglicht en toegenomen gezondheidsproblemen of het gebruik van medicijnen hebben een negatief effect op de duur en kwaliteit van de slaap op oudere leeftijd.
  • Voor een gezonde nachtrust op oudere leeftijd moeten we fysiek en mentaal actief blijven, de verloren slaap overdag inhalen en voldoende tijd in het daglicht doorbrengen.

Gegroet en tot ziens!

.

laat een reactie achter

Alle opmerkingen worden vóór publicatie beoordeeld

Bijpassende producten bij smartsleep