AGB

Algemene voorwaarden met klantinformatie

Inhoudsopgave

 1. Reikwijdte
 2. Contractafsluiting
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Bezorg- en verzendingsvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Rechten op gebreken, omvang van aansprakelijkheid
 8. Beperking van aansprakelijkheid
 9. Inwisselen van actievouchers
 10. Toepasselijk recht
 11. Rechtsgebied
 12. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Bereik

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van Smart Sleep GmbH (hierna "verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "klant" ) ) met de verkoper over de goederen die door de verkoper in zijn online winkel worden gepresenteerd. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij afgewezen, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van waardebonnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.3 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn. Ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een rechtsbevoegde personenvennootschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.4 De aanbiedingen van de verkoper zijn alleen gericht op consumenten en ondernemers als eindconsument. De commerciële doorverkoop van de producten is verboden. De verkoper behoudt zich het recht voor om aanbiedingen tot het sluiten van verkoopovereenkomsten af ​​te wijzen, als deze lijken te dienen voor commerciële wederverkoop.

2) Sluiting van het contract

2.1 Voor bestellingen via de internetwinkel www.smartsleep.com gelden de volgende regels voor het sluiten van het contract.

2.2 Als het contract gesloten is, wordt het contract gesloten met
Smart Sleep GmbH
Alte Gießerei 6-14
40699
Erkrath
Tel.: + 49 (0)211 / 9507440

E-mail: info@smartsleep.de

staten.

2.3 De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om de klant in staat te stellen een bindend aanbod te doen.

2.4 De klant kan het bod indienen met behulp van het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door op de knop ["Nu kopen"] te klikken die de aankoop beëindigt. bestelproces. De bestelling kan echter alleen worden geplaatst en verzonden als de klant deze contractvoorwaarden heeft aanvaard door op de knop ["Algemene voorwaarden accepteren"] en de knop ["Annuleringsvoorwaarden accepteren"] te klikken en ze daarmee in zijn bestelling heeft opgenomen . Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling ontvangt de klant een orderbevestiging van de verkoper, die nog geen aanvaarding van het contractaanbod inhoudt.

2.5 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant doorslaggevend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant doorslaggevend is, of
 • door de klant te vragen te betalen nadat hij zijn bestelling heeft geplaatst

Als er meerdere van de bovengenoemde alternatieven bestaan, treedt het contract in werking op het tijdstip waarop een van de bovengenoemde alternatieven zich voor het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt aan het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.6 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper wordt de tekst van het contract na het sluiten van het contract door de verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. , fax of brief) inclusief het annuleringsbeleid en met informatie over de bestelde goederen. De verkoper maakt de contracttekst verder niet toegankelijk. Als de klant vóór het verzenden van zijn bestelling een gebruikersaccount in de onlineshop van de verkoper heeft aangemaakt, worden de bestelgegevens op de website van de verkoper gearchiveerd en zijn ze voor de klant gratis toegankelijk via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de bijbehorende inloggegevens.

2.7 Als onderdeel van het bestelproces plaatst de klant eerst de gewenste goederen of diensten in de winkelwagen. Daar kan de klant op elk moment de gewenste hoeveelheid wijzigen of geselecteerde goederen volledig verwijderen. Als de klant goederen in de winkelwagen heeft geplaatst, komt hij door op de knop "Volgende" te klikken eerst op een pagina waar de klant zijn gegevens kan invoeren en vervolgens de verzend- en betalingsmethode kan selecteren. Als laatste opent zich een overzichtspagina waarop de klant zijn gegevens kan controleren. De klant kan invoerfouten (bijv. met betrekking tot betalingsmethode, gegevens of de gewenste hoeveelheid) corrigeren door in het betreffende veld op "Bewerken" te klikken. Om het bestelproces volledig te annuleren, kan het browservenster volledig worden gesloten. Anders wordt de verklaring van de klant na het klikken op de bevestigingsknop ["Koop nu"] bindend in de zin van artikel 2.2 van deze AV.

2.8 De orderverwerking en het contact verlopen meestal via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de orderverwerking correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden zijn verzonden om de bestelling te verwerken, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben over het algemeen een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in de herroepingsinstructies van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief wettelijke omzetbelasting.Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving of in het bestelproces voordat de goederen in het virtuele winkelwagentje worden geplaatst.

4.2 De klant wordt geïnformeerd over de betalingsmogelijkheid(en) in de online winkel van de verkoper.

4.3 Bij betaling met een betaalmethode aangeboden door PayPal, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: "PayPal"), onderworpen aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua /gebruikersovereenkomst-volledig of - als de klant geen PayPal-account heeft - onder de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account, die kunnen worden bekeken op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/ privacywax-vol.

4.4 Als u de betaalmethode "Amazon Payments" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (hierna: "Amazon"), bij Geldigheid van de gebruikersovereenkomst van Amazon Payments Europe, beschikbaar op https://payments.amazon.de/help/201751590. Als de klant tijdens het online bestelproces "Amazon Payments" als betaalmethode selecteert, geeft hij door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten, ook een betalingsopdracht aan Amazon. In dit geval verklaart de verkoper het aanbod van de klant al te aanvaarden op het moment dat de klant het betalingsproces activeert door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

4.5 Als u de betalingsmethode "SOFORT" selecteert, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant een geactiveerde online bankrekening voor deelname aan "SOFORT" hebben, zich dienovereenkomstig identificeren tijdens het betalingsproces en de betalingsopdracht aan "SOFORT" bevestigen. De betalingstransactie wordt direct daarna uitgevoerd door "SOFORT" en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer gedetailleerde informatie over de "SOFORT"-betaalmethode vindt de klant op internet op https://www.klarna.com/sofort/.

4.6 Als u een betaalmethode selecteert die wordt aangeboden via de betalingsdienst "Mollie Payments", wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Mollie B.V. , Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam, Nederland (hierna: "Mollie"). De individuele betaalmethoden die via Mollie worden aangeboden, worden in de online shop van de verkoper aan de klant meegedeeld. Dit zijn iDEAL, Giropay, creditcard, Apple Pay en Klarna. Voor het afhandelen van betalingen kan Mollie gebruik maken van andere betaaldiensten waarvoor bijzondere betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant apart kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "Mollie Payments" vindt u op internet op https://www.mollie.com/de.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 Goederen worden per post bezorgd op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper doorslaggevend.

5.2 Als het transportbedrijf de verzonden goederen terugstuurt naar de verkoper omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt ​​de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet als de klant niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid of als hij tijdelijk verhinderd was de aangeboden dienst te accepteren, tenzij de verkoper de dienst hem een ​​redelijke tijd van tevoren had aangekondigd.Bovendien geldt dit niet voor de kosten van de retourzending als de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent.De regeling in het herroepingsrecht van de verkoper is van toepassing op de retourkosten als de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent.

5.3 Ophalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.4 Coupons worden als volgt aan de klant overgelaten:

 • via downloaden
 • per e-mail
 • post

6) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper vooruit betaalt, behoudt hij het eigendom van de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Garantierechten, omvang van aansprakelijkheid

7.1. In het geval van een defect heeft u recht op de wettelijke garantierechten.

7.2. Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid en verwijtbare schade aan leven, lichaam of gezondheid. Verplichte aansprakelijkheid onder de Productaansprakelijkheidswet is ook onbeperkt van toepassing.

7.3. Wij blijven aansprakelijk indien wij opzettelijk een contractuele verplichting schenden, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan u als klant regelmatig mag vertrouwen (essentiële contractuele verplichting); in het geval van een nalatige schending van een essentiële contractuele verplichting is de aansprakelijkheid voor schade echter beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.

7.4. Alle andere aansprakelijkheid is uitgesloten. Voor zover de aansprakelijkheid voor schade jegens ons is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schade van onze werknemers, werknemers, werknemers, vertegenwoordigers en hulppersonen.

7.5 De klant wordt verzocht te klagen bij de bezorger over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant hieraan niet voldoet, heeft dit geen enkele invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Beperking van aansprakelijkheid

8.1 Schadeclaims van klanten zijn uitgesloten. Dit geldt niet voor schadeclaims van de klant als gevolg van letsel aan leven, lichaam, gezondheid of schending van essentiële contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen), evenals aansprakelijkheid voor andere schade die voortvloeit uit opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door de verkoper, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten zijn gevestigd. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken.

8.2 In het geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is de verkoper alleen aansprakelijk voor de contractueel typische, voorzienbare schade als deze is veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid, tenzij het de klant gaat om schadeclaims als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

8.3 De beperkingen van sectie 8.1 en 8.2 gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van de verkoper als claims rechtstreeks tegen hen worden ingediend.

8.4 De aansprakelijkheidsbeperkingen die voortvloeien uit artikel 8.1 of 8.2 zijn niet van toepassing als de verkoper het gebrek op frauduleuze wijze heeft verzwegen of een garantie heeft aangenomen voor de staat van het artikel. Hetzelfde geldt als de verkoper en de klant overeenstemming hebben bereikt over de aard van de zaak. De bepalingen van de Wet Productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

9) Actievouchers inwisselen

9.1 Tegoedbonnen die door de verkoper gratis worden uitgegeven als onderdeel van acties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna "actievouchers" genoemd) kunnen alleen worden ingewisseld in de onlineshop van de verkoper en alleen in de opgegeven periode worden

9.2 Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de actievoucher als een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de actievoucher.

9.3 Promotievouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

9.4 Per bestelling kan slechts één actievoucher worden ingewisseld.

9.5 De waarde van de goederen moet minimaal gelijk zijn aan het bedrag van de actiebon. Het resterende tegoed wordt niet terugbetaald door de verkoper.

9.6 Als de waarde van de actievoucher niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

9.7 Het tegoed op een actievoucher wordt niet contant uitbetaald en levert ook geen rente op.

9.8 De actievoucher wordt niet terugbetaald als de klant de met de actievoucher betaalde goederen geheel of gedeeltelijk retourneert in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht.

10) Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van internationaal privaatrecht en het VN-kooprecht. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

11) Jurisdictie

Als de klant optreedt als handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract is de vestigingsplaats van de verkoper. Indien de klant gevestigd is buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de vestigingsplaats van de verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, indien de overeenkomst of vorderingen die voortvloeien uit de overeenkomst kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit. In bovenstaande gevallen heeft de verkoper echter in elk geval het recht beroep in te stellen bij de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de klant.

12) Alternatieve geschillenbeslechting

12.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of serviceovereenkomsten waarbij een consument is betrokken.

12.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

.