Slaapapneu - pauzes in de ademhaling tijdens de slaap

Slaapapneu beschrijft het herhaaldelijk kort stoppen van de ademhaling tijdens de slaap en verstoort niet alleen ons herstel 's nachts, maar schaadt ook onze gezondheid en prestaties overdag. Hier leest u waarom de ademhaling 's nachts stopt en wat u kunt doen om ondanks de ademhalingsproblemen goed te slapen.

Inhoudsopgave:

  1. Wat is slaapapneu?
  2. Wat gebeurt er bij slaapapneu?
  3. Oorzaken: hoe ontstaat slaapapneu?
  4. Symptomen en gevolgen van slaapapneu
  5. Behandeling en hulp tegen slaapapneu
  6. Conclusie

Slaapstoornissen als gevolg van onregelmatige ademhaling en stoornissen zijn wijdverspreid en beïnvloeden niet alleen de duur maar ook de kwaliteit van onze slaap. Meer dan 100 miljoen mensen wereldwijd lijden aan wat bekend staat als slaapapneu en de gevolgen van de verstoorde slaap die het veroorzaakt.

1. Wat is slaapapneu?

Slaapapneusyndroom is een ernstige slaapgerelateerde ademhalingsstoornis en beschrijft de korte ademstilstand tijdens de slaap. Keer op keer, tot enkele honderden keren tijdens de nacht, zijn er korte adempauzes van enkele seconden tot enkele minuten die de slaap onderbreken. Getroffen mensen worden keer op keer wakker, vaak ongemerkt, en hebben last van een minder rustgevende slaap. Door de verstoorde ademhaling gaat slaapapneu meestal gepaard met uitgesproken snurken.

2. Wat gebeurt er bij slaapapneu?

Bij een gezonde ademhaling stroomt lucht door onze neus of orofarynx en passeert het gemakkelijk de bovenste luchtwegen. Bij slaapapneu daarentegen zijn de luchtwegen zo vernauwd of geblokkeerd dat de weerstand te groot wordt en ademen moeilijk of helemaal niet meer mogelijk wordt.

Door het stoppen met ademen daalt de zuurstofconcentratie in het bloed en worden de organen en de hersenen onvoldoende van zuurstof voorzien. Dit zet het lichaam onder stress en veroorzaakt een zogenaamde opwinding, een reactie in het centrale zenuwstelsel die ervoor zorgt dat onze hersenen ons wakker maken om verstikking tijdens onze slaap te voorkomen. Zo wordt de natuurlijke slaapstructuur nacht na nacht herhaaldelijk onderbroken en brengt onze slaap niet meer de broodnodige rust.

smartsleep Schlafmagazin: Obere Atemwege bei gesunder Atmun, bei blockierter Atmung, Schnarchen und Schnarchapnoe

snurken vs. Slaapapneu

Snurken, dat in eerste instantie ongevaarlijk is, treedt op wanneer de ademlucht weerstand ondervindt door een vernauwing van de luchtwegen en we meer moeten uit- en inademen. De lucht stroomt dan onder verhoogde druk door de keelholte en laat het zachte weefsel (zoals de tong, het zachte gehemelte of de huig) hoorbaar trillen. Als de luchtwegen echter nog verder sluiten, kan er geen lucht meer door de bovenste luchtwegen en ontstaat slaapapneu, dat schadelijk is voor de gezondheid.

In dit artikel vind je eenvoudige tips tegen vervelende ademhalingsgeluiden en nachtelijk snurken.

3. Oorzaken: Hoe ontstaat slaapapneu?

Afhankelijk van de exacte oorzaak wordt onderscheid gemaakt tussen obstructieve slaapapneu (OSA) en centrale slaapapneu (CSA). Obstructieve slaapapneu is de meest voorkomende vorm van slaapapneu en treedt op wanneer de spieren in de bovenste luchtwegen ontspannen tijdens de slaap, waardoor de keelholte wordt vernauwd en geblokkeerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de natuurlijke spierontspanning 's nachts, maar wordt ook bevorderd door bepaalde risicofactoren. Naast leeftijd en bepaalde lichamelijke kenmerken (vernauwde luchtwegen, kleine onderkaak of grote amandelen) zijn dit ook eerdere ziekten, overgewicht, roken of alcoholgebruik voor het slapen gaan.

De oorzaak van centrale slaapapneu ligt daarentegen niet in een behoorlijke verstopping van de luchtwegen en een verstoorde ademluchtstroom, maar in een storing van de hersenen. Bij centrale slaapapneu sturen de hersenen tijdens de slaap geen controlesignalen naar de ademhalingsspieren, dus de ademhaling stopt en pauzeert. Deze vorm van slaapapneu komt echter minder vaak voor en treft slechts ongeveer elke tiende slaapapneu-patiënt.

4. Symptomen en gevolgen van slaapapneu

Onbehandelde slaapapneu schaadt de kwaliteit van leven en verkort volgens studies ook de algemene levensverwachting. Het gebrek aan zuurstoftoevoer en de verstoring van de natuurlijke slaaparchitectuur leiden bij de getroffenen tot uitgesproken vermoeidheid overdag, hoofdpijn en vergeetachtigheid, concentratieproblemen of stemmingswisselingen. Door de verstoorde diepe slaap kunnen de energievoorraden in het lichaam en de hersenen niet voldoende worden gevuld, met als gevolg gebrek aan energie en slechte prestaties.

Veelvuldig ontwaken uit de slaap zet het lichaam ook onder druk en belast het cardiovasculaire systeem en het zenuwstelsel aanzienlijk. Dit bevordert de ontwikkeling van hoge bloeddruk of diabetes, verhoogt het risico op hart- en vaatziekten en beroertes en het risico op ongelukken is ongeveer drie keer hoger dan bij mensen met een gezonde slaap.

Symptomen van slaapapneu in één oogopslag

Fysieke gevolgen
Psychische gevolgen

• Hoofdpijn

• Gebrek aan drive en energie

• slaperigheid overdag

• Verhoogd risico op beroerte en hart- en vaatziekten

• Hoger ongevallenrisico

• Hypertensie

• Diabetes

• Moeite met concentreren

• Vergeetachtigheid

• Nervositeit

• Stemmingswisselingen tot depressie


5. Behandeling & hulp tegen slaapapneu

In het geval van obstructieve slaapapneu is het doel van de behandeling natuurlijk om vernauwing en eventuele verstopping van de bovenste luchtwegen te voorkomen, zodat lucht door de keel kan gaan en gemakkelijk in de longen kan stromen, zelfs tijdens de slaap. Wat de beste methode is om de adempauzes te vermijden, hangt af van de individuele oorzaak. In mildere gevallen kan het al helpen om typische risicofactoren te minimaliseren. Zo kunnen alcohol en roken worden vermeden, overgewicht worden gereguleerd en een gezonde slaaphouding worden ondersteund met behulp van een geschikt hoofdkussen. In ernstigere gevallen heeft het gebruik van speciale slaapmaskers of bijtspalken, die de luchtwegen openen en leiden tot een vrije ademhaling tijdens de slaap, zichzelf bewezen.

In tegenstelling tot snurken is slaapapneu een ernstige aandoening. Iedereen die last heeft van nachtelijke adempauzes, moet daarom altijd advies inwinnen bij een arts en professionele hulp zoeken om zijn eigen gezondheid en slaap op de lange termijn te verbeteren.

6. Conclusie

  • Slaapapneu is een wijdverspreide ademhalingsgerelateerde slaapstoornis en verwijst naar het herhaaldelijk voorkomen van adempauzes tijdens de slaap.
  • Slaapapneu verstoort de slaap, belemmert de dagelijkse prestaties en heeft tal van negatieve gevolgen voor de gezondheid, zoals een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk of diabetes.

Gegroet en tot ziens!

laat een reactie achter

Alle opmerkingen worden beoordeeld voordat ze worden gepubliceerd

Bijpassende producten bij smartsleep